Teravih namazı nasıl kılınır? Cemaatle ve ferdî (tek başına) teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kılınış tarifi!

14.04.2021
A+
A-

Ramazan ayına has bir ibadet olan teravih namazı, dün birinci kere cemaatle eda edildi. Yatsı namazı ile birlikte kılınan teravih namazı …

Teravih namazı nasıl kılınır? Cemaatle ve ferdî (tek başına) teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kılınış tarifi!

Ramazan ayına has bir ibadet olan teravih namazı, dün birinci kere cemaatle eda edildi. Yatsı namazı ile birlikte kılınan teravih namazı, Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir. Ramazan ayını ibadetle dolu dolu geçirmek isteyen müminler, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, saat kaçta merak ediyorlar. İşte diyanete nazaran teravih namazı vakitleri

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir ölçü oturulup dinlenmek müstehaptır.

Yirmi rek’at olan teravih namazı her iki rek’atın sonunda selâm verilerek kılındığı üzere, dört rek’atta bir selâm verilerek de kılınabilir. Selam verildikten sonra salâvat-ı şerife getirilebilir, ilahi okunabilir ya da istiğfar edilebilir. En yaygın olanı salavat getirmektir. (Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedi-nin-nebiyyil ümmiyyi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim) Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek’at tamamlanır.

Teravih namazına “Niyet ettim Allah isteği için teravih namazını kılmaya, uydum imama” diyerek niyet edilerek başlanır. İmamın tekbirinden sonra “Allahü Ekber” diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Bundan sonra içimizden “Sübhâneke duası” okuruz. Sübhaneke’nin okunması bitince (cemaat ayakta öbür bir şey okumaz), imam, Fatiha ve bir mühlet okur. Sonrasında rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek’ata kalkılır. Burada tekrar imam açıktan da Fatiha ve bir müddet okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta “Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ ” dualarını okunarak selâm verilir. Böylelikle iki rek’at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tanım ettiğimiz biçimde ikişer rek’at kılınmaya devam edilerek yirmi rek’at tamamlanır.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE VAKİTTİR? YATSI NAMAZINI KILMADAN EVVEL TERAVİH KILINSA GEÇERLİ OLUR MU?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Lakin hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu prestijle yatsı namazının farzından evvel kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Şayet vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı istikametinde birtakım rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Hasebiyle bu hususta Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu husustaki haberler şöyle kıymetlendirilebilir:

İlginizi Çekebilir:  En hoş kalburabastı tanımı... İrmikli kalburabastı tanımı

Resûlullah’ın (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır.” (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Öbür bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Öbür taraftan Hz. Âişe’nin, Allah’ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir yahut on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Aslında Kur’an-ı Kerim’de de, “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir beyhude olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye kıymet bir makama gönderir.” (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.

Üstte zikredilenlerden, kelam konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) öbür ibadetlerinde olduğu üzere, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek gayesiyle sorulduğu ve teravih namazıyla bir bağlantısının olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe’den rivayet edilen, “Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, öbür aylarda görülmeyen bir çabaya girerdi. Ramazan’ın son on gününde ise çok daha fazla bir uğraş gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı.” (Buhârî, Fazlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) hadisi bu görüşü desteklemektedir. Öteki yandan, bu hadisin teravihin yasal kılınmasından evvel mi, yoksa sonra mı olduğu da muhakkak değildir.

Öte yandan Hz. Ömer vaktindeki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât biçiminde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer’in periyoduyla ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak bu türlü devam ettiği tabir edilmiştir (Bkz. İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 485; Tıpkı, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 516, 521).

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali periyotlarından başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu formda kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da söz etmek gerekir ki, teravih namazı beyhude bir ibadet olduğundan, farz üzere telakki edilmesi de gerçek değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve gibisi sebeplerle, teravih namazının meskende 8, 10, 12, 14, 16 yahut 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Lakin cemaate iştirak etmeye çalışmak daha yeterlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Manisa araç kiralama Manisa evden eve nakliyat